Chov koi kaprů

Základní informace o chovu koi kaprů pro začátečníky

Chov koi kaprů vyžaduje dostatečně prostornou vodní nádrž. Ta musí být navíc vybavena výkonnou čističkou (filtrací), která dokáže odbourat výkaly ryb, zbytky krmení a další nečistoty. Nejčastěji se kapři koi chovají v zahradním jezírku, ale není to pravidlo. Na denním světle krásně vynikne jejich pestrost.

Zahradní jezírko pro koi kapry

KOI kapři v našich podmínkách zvládají bez problému celoroční pobyt ve venkovním zahradním jezírku. Jezírko však musí být dostatečně velké a hluboké. Zahradní jezírko pro KOI kapry by mělo mít objem nejméně 20 m3 a hloubku v nejhlubším místě alespoň 1,5 metru.

jezírko pro koi kapry

KOI kapři potřebují mít dostatečně čistou vodu. Kapři vyprodukují velké množství výkalů, které vodu znečisťují. Z toho plyne, že jezírko s koi kapry musí mít výkonnou jezírkovou filtraci. Filtrace by měla čistit vodu od mechanických nečistot. Dále by měla odbourávat dusíkaté látky z vody (biologické čištění).

K biologickému čištění slouží různé filtrační náplně jako jsou bioakvacitové desky, zeolit, plastové částice. Všechny tyto náplně mají velký povrch na kterém žijí bakterie, které zajišťují biologické čištění. Čím více je ryb v jezírku, tím větší filtr s biologickými filtračními náplněmi potřebujete. Vodu do filtru žene jezírkové čerpadlo. To musí mít dostatečný výkon, aby přefiltrovalo objem celého jezírka během pár hodin. Další potřebnou technikou jsou UV lampy. UV lampa ničí sinice a řasy, které jinak způsobují zelený zákal vody v jezírku. Pokud chcete v létě na své koi kapry dobře vidět, bez výkonné UV lampy se neobejdete.

Koi kapři potřebují dostatečný obsah kyslíku ve vodě. Čím je voda teplejší, tím méně je schopná vázat kyslík. Proto je potřeba, zvláště v teplé části roku, vodu prokysličovat pomocí vzduchovacího systému, napojeného na kompresor.

Důležité je hlídat také pH vody. Hodnotu pH můžete kontrolovat pomocí testů nebo elektronickým měřidlem. Hodnota pH by se měla vždy pohybovat v rozmezí 6-8. Pokud je vyšší či nižší, může být problém s kvalitou vody a je potřeba začít pátrat po příčinách.

Krmení koi kaprů

KOI kapři potřebují pro zdravý růst speciální krmivo, stejně jako kočky nebo psi. Na rohlík, obilí nebo levné krmné směsi raději rovnou zapomeňte. Těmi byste si jen pokazili vodu v jezírku. KOI kapři se krmí speciálními plovoucími granulemi. Ty seženete u svého chovatele KOI nebo ve specializované prodejně. Mají pro KOI optimální výživovou hodnotu, podporují růst, zdraví a krásné vybarvení koi kaprů. Navíc z nich nevzniká tolik výkalů, jako z běžného krmení. Ulevíte tím i jezírkové filtraci.

KOI kapři jsou studenokrevní živočichové. Čím je teplejší voda, tím lépe tráví a mají vyšší potřebu krmiva. Ve studené vodě naopak koi kapry nekrmíme vůbec. Krmte KOI raději v menších dávkách a vícekrát denně. Dávejte jim pouze tolik granulí, kolik hned spotřebují. Nezsežrané granule by se začaly rozkládat a kazit vodu.

krmení koi kaprů

KOI kapři si na vás nejlépe zvyknou při krmení. Krmení je nejlepší způsob, jak si je ochočit. Postupně si je můžete naučit i na krmení z rukou. Kapr koi je všežravec. Pokud svým koi chcete zpestřit jídelníček, můžete jim nabídnout listový salát, nebo kousek melounu. Také jim můžete přidávat ke granulím sušený gammarus nebo kukly bource morušového.

Rozmnožování koi kaprů

V době od května do července dochází u KOI kaprů ke tření. Ryby se v jezírku více mrskají, otírají se o sebe a zbavují se jiker a mlíčí. Pokud jim chcete tření usnadnit, pořiďte speciální třecí kartáče a rozmístěte je po jezírku.

V našich podmínkách se běžně stává, že se KOI kapři úspěšně rozmnoží a v jezírku se objeví drobné rybičky. Pokud je chcete odchovat, je potřeba je co nejdříve oddělit, jinak jich velké ryby většinu sežerou.

V domácích podmínkách však nemá cenu se odchovem vlastních koi kaprů zabývat. Výsledné vybarvení většinou zdaleka nedosahuje kvalit rodičů. I samotní japonští chovatelé vybírají z tisíců drobných rybek pár nadějných jedinců, ostatní rybky jsou z hlediska chovu bezcenné.

Zimování koi kaprů

Koi kapři bez problému přezimují v zahradním jezírku. Musí však mít dostatečně hlubokou zónu pro přečkání zimy. Minimální hloubka zimoviště ryb by měla být 1,5 metru, lépe 2 metry. Jakmile jezírko zamrzne, je potřeba udržovat v ledu díru pro okysličování vody. Díru můžete vytvářet ručně, nebo protizámrzovým systémem (topítko s plovákem). Důležité je, aby přes zimu neběželo čerpadlo, které by v jezírku promíchávalo studenou vodu. U dna jezírka má totiž voda teplotu 4°C, všude jinde je chladnější.

Počet koi kaprů v jezírku a kombinace s jinými druhy ryb

KOI kapr je hejnová ryba. Jediný koi, nebo pouze dvě ryby na celé jezírko, by byly nespokojené. Ideální je nejméně pět ryb. Krása KOI také nejlépe vynikne, pokud je v jezírku ryb více. Při výběru KOI kaprů ale myslete na to, že z malé rybky, kterou si kupujete, může být jednou kapr o délce přes 80 cm. Popřemýšlejte o tom, kolik takových ryb se vám pohodlně do jezírka vejde.

Co se týká kombinací s jinými druhy ryb, jedinou dobře fungující a osvědčenou kombinací s koi kapry jsou jeseteři. Jeseteři se drží u dna, zatímco koi kapři se pohybujé v celém sloupci vody. Takže si navzájem nepřekáží a nekonkurují. Naopak nedoporučujeme do jezírka s koi kapry přidávat okrasné karasy (závojnatky). Karas je vodní potkan. Rychle se množí a po pár letech můžete mít v jezírku doslova karasí invazi.