Historie chovu koi kaprů

Hlavní milníky v historii chovu koi kaprů

Počátky chovu koi kaprů sahají do doby před 2000 lety v Číně. První barevné variety KOI kaprů vznikaly křížením klasických divokých koi. Z Číny se chování koi kaprů dostalo do Japonska, kde došlo k velkému rozmachu. Z původních několika starých variet vznikaly nové barevné kombinace. Japonsko je dodnes velmocí KOI kaprů.

Z Japonska se KOI kapři rozšířili do dalších částí světa. Nejvíce se chov koi kaprů rozšířil v USA, v arabských zemích a v Evropě. K velkému rozvoji došlo hlavně se zlepšením letecké dopravy po druhé světové válce. Letecká doprava umožnila lepší možnosti přepravy kvalitních koi kaprů z Japonska na velké vzdálenosti. V Evropě je chov koi nejpopulárnější v Německu, Nizozemsku a Belgii.

Historie chovu koi kaprů v České republice sahá do 80. let minulého století.